Sản phẩm nổi bật

 Dăm bông vuông cắt lát (200gr)  Dăm bông vuông cắt lát (200gr)
52,000₫
-4%
 Mâm Xôi đỏ đông lạnh V-safefood 1kg  Mâm Xôi đỏ đông lạnh V-safefood 1kg
269,000₫ 279,000₫
 Phômai lát Chesdale (12 lát)  Phômai lát Chesdale (12 lát)
75,000₫
-4%
 Việt Quất Đông Lạnh V-safefood 1kg  Việt Quất Đông Lạnh V-safefood 1kg
279,000₫ 292,000₫
-8%
 Xúc xích Đức xông khói (500gr)  Xúc xích Đức xông khói (500gr)
115,000₫ 125,000₫