Gia VỊ Khô

 Bột Chiên Xù Panko 1 kg Bột Chiên Xù Panko 1 kg
50,000₫
 Bột Cumin 1kg Bột Cumin 1kg
470,000₫
 Bột Ngò Coriander 1kg Bột Ngò Coriander 1kg
380,000₫
 Bột Ngọt Ajnomoto 1 kg Bột Ngọt Ajnomoto 1 kg
70,000₫
 Bột Ngọt Ajnomoto 5 kg Bột Ngọt Ajnomoto 5 kg
309,000₫
 Bột tỏi Vianco 500g Bột tỏi Vianco 500g
65,000₫
 Bột Xốt Nâu Demi Glace Knoor 1kg Bột Xốt Nâu Demi Glace Knoor 1kg
315,000₫
 Bột Gà Knoor 1kg Bột Gà Knoor 1kg
155,000₫
 Gia vị Cajun 1kg Gia vị Cajun 1kg
600,000₫
 Hạt Nêm Từ Thịt Knoor 3kg Hạt Nêm Từ Thịt Knoor 3kg
175,000₫
 Hạt Nêm Từ Thịt Knoor 5kg Hạt Nêm Từ Thịt Knoor 5kg
348,000₫
 Lá basil khô 500g Lá basil khô 500g
258,000₫
 Lá Nguyệt Quế 500g Lá Nguyệt Quế 500g
125,000₫
 Lá Oregano 500g (Kinh Giới Tây) Lá Oregano 500g (Kinh Giới Tây)
320,000₫
 Lá Parsley khô 500g Lá Parsley khô 500g
330,000₫
 Lá Rosemary 500g Lá Rosemary 500g
255,000₫
 Lá Thyme khô 500g Lá Thyme khô 500g
270,000₫
 Men Đỏ Đầu Bếp 500g Men Đỏ Đầu Bếp 500g
79,000₫
 Ớt bột Cayenne 1kg Ớt bột Cayenne 1kg
570,000₫