Lẩu Nhật và Topping thả lẩu chất lượng

 Ba Rọi Bò Mỹ Cuộn Tròn 500g  Ba Rọi Bò Mỹ Cuộn Tròn 500g
140,000₫
 Bắp Bò Úc Cắt Lát 500g  Bắp Bò Úc Cắt Lát 500g
110,000₫
 Cổ bò úc 500g  Cổ bò úc 500g
140,000₫
 Gầu Bò Mỹ Cắt Lát 500gr  Gầu Bò Mỹ Cắt Lát 500gr
150,000₫
 Gù bò úc 500g  Gù bò úc 500g
140,000₫