Khuyến mãi

 Ba Rọi Bò Mỹ Cuộn Tròn 500g  Ba Rọi Bò Mỹ Cuộn Tròn 500g
140,000₫
-11%
 Ba rọi xông khói 500g  Ba rọi xông khói 500g
89,000₫ 100,000₫

Ba rọi xông khói 500g

89,000₫ 100,000₫

-27%
 Bò Tomahok 1kg  Bò Tomahok 1kg
1,090,000₫ 1,500,000₫

Bò Tomahok 1kg

1,090,000₫ 1,500,000₫

-4%
 Dồi Sụn Ba Chú Beo 500g  Dồi Sụn Ba Chú Beo 500g
85,000₫ 89,000₫

Dồi Sụn Ba Chú Beo 500g

85,000₫ 89,000₫

-25%
 Xúc Xích Đức Xông Khói Cuộn 300g  Xúc Xích Đức Xông Khói Cuộn 300g
89,000₫ 119,000₫